ثبت نام در مدرسه فوتبال بارسلونا اسپانیا

موسسه ققنوس دانش ویستا با همکاری مدرسه فوتبال سالو اسپانیا برای اولین بار بطور مستقیم اقدام به ثبت نام فوتبالیست های علاقمند به شرکت در دوره های آموزشی فوبتال را می نماید.

ثبت نام در مدرسه فوتبال رئال مادرید اسپانیاثبت نام در مدرسه فوتبال رئال مادرید اسپانیاثبت نام در مدرسه فوتبال رئال مادرید اسپانیاثبت نام در مدرسه فوتبال رئال مادرید اسپانیاثبت نام در مدرسه فوتبال رئال مادرید اسپانیاثبت نام در مدرسه فوتبال رئال مادرید اسپانیا