تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان

پزشکی در انگلستان

شرایط ورود به دوره ۵ ساله پزشکی انگلستان برای دانشجویان خارجی:

دانشجوهای خارجی که قصد تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان را دارند باید بدانند همه ساله تعداد بسیار محدودی از دانشجویان خارج از اتحادیه اروپا در رشته پزشکی در انگلستتان پذیرفته می شوند بنابراین رقابت بسیار تنگاتنگ خواهد بود.

دانشجوهای خارجی متقاضی برای تحصیل در رشته پزشکی که عملا بیرون از کشور انگلستان تحصیل کرده اند باید دوره هایGCSE را بگذارنند. در نتیجه دانشجویان خارجی در انگلستان باید در زمان تقاضای پذیرش در رشته پزشکی مدارک لازم برای بررسی کردن استانداردهای آموزش قبلی خود ارائه دهند.

دانشجویان خارجی باید دوره های A-Level را با موفقیت سپری کرده باشند تا بتوانند در رشته پزشکی در انگلستان  پذیرفته شوند.

بررسی دیگری که متقاضیان رشته پزشکی انگلستان باید بگذرانند  (BioMedical Admissions Test ) BMAT و UKMAT می باشد، میتوان اینجور بیان کرد که این مراحل پیش نیازی برای ورود به دانشگاه های مطرح انگلستان می باشند.

عموما انتقال دانشجو از کشورهای خارجی به انگلستان برای تحصیل در رشته پزشکی غیرممکن می باشد.

هزینه تحصیل پزشکی در انگلستان:

هزینه های تحصیلی در رشته پزشکی در هر سال  تحصیلی بدون احتساب ضریب تورم تقریبا یکسان می باشد. دانشجویانی که قصد تحصیل در رشته پزشکی انگلستان را دارند بهتر است هزینه تحصیلی در ۵ سال را محاسبه کنند تا هزینه ها را دقیق تر بدست بیاورید.

هزینه های تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان برای دانشجویان خارجی :

 دانشجویان خارجی اگر در انگلستان در رشته پزشکی پذیرفته شدن باید سالیانه حدود  ۲۰ تا ۳۰هزار پوند پرداخت نمایند. موضوع دیگر برای این دانشجویان این است که باید توانائی مالی برای پرداخت هزینه های تحصیلی پزشکی در انگلستان را در مدت ۵ سال را  نشان دهند.