خدمات ققنوس

اخذ ویزا

ققنوس این افتخار را دارد که دانش آموزان و دانشجویان را تا گرفتن قطعی ویزا همراهی کند و تمامی کارهای ویزا اعم از وقت سفارت و ... را انجام دهد.

شایان ذکر است که ققنوس کارهای ویزای پدر و مادر دانشجو یا دانش آموزان  را نیز انجام می دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ققنوس در تماس باشید.

کلاس های زبان انگلیسی آنلاین با مربیان Native

کلاس های آمادگی IELTS

بوک کردن امتحان IELTS

مشاوره تحصیلی رایگان