دوره A-Level در انگلستان

دوره A-Level  در انگلستان

A-Level  برای سن 15 سال به بالا به عنوان یکی از مقاطع تحصیل در انگلستان محسوب می شود، این دوره برای کسانی که می خواهند در دوره های بین المللی و همچنین بهترین دانشگاه ها تحصیل کنند نیز مناسب می باشد. دوره A-Level  یکی از مهم ترین شرایط تحصیل در انگلستان می باشد

در این A-Level تحصیل در انگلستان دانش آموزان 3، 4 درس را می خوانند و به هر میزان که نمره  ی A-Level  بیشتر باشد، شانس رفتن به یک دانشگاه سطح بالا و خوب بیشتر خواهد شد.

بعد از اینکه دانش آموزش در امتحانات سال دهم شرکت کرد و گواهينامه‌General Certificate Secondary Education (G.C.S.E)  ‌ را دریافت کرد و همچنین پایان سال دهم یعنی دوم دبیرستان در نظام آموزشی ایرانمی تواند به این مقطع ورود کند. کسانی که می خواهند وارد دانشگاه شوند باید بعد از گرفتن این گواهینامه دوره ی A-Level را که 2 ساله می باشد به اتمام برسانند.

نمره دانش آنوزان دردوره A-Level نیز به صورت  A.B.C.D.E  ارائه می شودو دانش آموزانی که به صورت حداقلی در دو درس نمره  A.B.C را دریافت کنند می توانند وارد دانشگاه شوند. رتبه دانشگاهی با این نمرات مشخص می شود و حال دانش آموزانی که نمره ی     D.E نمی تواند به دوره ی لیسانس بروند بلکه وارد دوره های سطح پایین H.N.D یا مراکز بی کیفیت انگلستان می شوند.

دوره A-Level  از همان ابتدا به صورت تخصصی گروه بندی می شود. دانش آموزان بر اساس علایق و تواناییهای خود به دوره تخصصی مربوط به رشته مورد علاقه خود می شود.

مثال: دانش آموزانی که به رشته پزشکیعلاقه دارند باید از همان ابتدا وارد دوره A-Level in Medicine شوند.