دوره GCSE ( دوره جی سی اس ای )

دوره GCS  دوره جی سی اس ای

تحصیل در انگلستان شرایط خاص خود را دارد، تحصیل در این کشور از سن 5 سالگی شروع می شود. دوره ابتدایی 5 سال بطول می انجامد و دانش آموزان در این دوره پنج ساله با نحوه آموزش، محیط و شرایط تحصیل خود آشنا و بعد از آن وارد دوره راهنمایی یا متوسطه می شوند که در این دوره قوانین و نظم خاصی حاکم می شود. محتوای درسی نیز تا حدودی تخصصی تر خواهد شد.

در دوره GCSE (General Certificate Secondary Education) تحصیل در انگلستان که شامل سال تحصیلی دهم می باشد سن پذیرش دانش آموزان 13 و 14 سال می باشد. بعد از گذراندن این دوره دانش آموزان وارد سال تحصیلی پیش دانشگاهی خود می شوند.