مدرسه MPW

مدرسه MPW در کمبریج انگلستان

 حدود 200 دانش آموز در این مدرسه تحصیل می کنند که حدود 40 درصد آن ها از دیگر کشورها در این مدرسه تحصیلات آکادمیک خود را می گذرانند. سنین دانش آموزان 15 تا19  سال است.
دوره های گسترده ی GCSE و دوره های مقدماتی از برنامه های اصلی و آموزشی این مدرسه است. فاصله ی مدرسه MPW تا شهر لندن حدود یک ساعت و فاصله ی ان با نزدیک ترین فرودگاه تنها 33 دقیقه می باشد.
اساس کاری مدرسه MPW در کمبریج انگلستان:
در مدرسه ی MPW کمبریج انگلستان هدف کارمندان این کالج بر این است تا دانش آموزانی را تربیت کنند که بتوانند عملکرد آموزشی و تحصیلی مناسبی را از خود برجا بگذارند. ماموریت اصلی اساتید و کارکنان این کالج نظارت بر فعالیت های تحصیلی و رفتاری دانش آموزان است تا بر این اساس به آن ها کمک کنند تا تصمیمات درستی در زمینه ی آینده ی تحصیلی و پیشرفت خود بگیرند.

مدرسه MPW در جنوب لندن

مدرسه ی MPW در جنوب لندن یکی از مدارس بزرگ لندن است که حدود 600 دانش آموز دارد.  از این 600 دانش اموز حدود 30 درصد آن ها از کشورهای مختلف به لندن آمده اند تا دوره های تحصیلی و آکادمیک خود را در آن جا بگذرانند. 
دوره های آموزشی مانند GCSE جزو برنامه های آموزشی این مدرسه است.
فاصله ی این مدرسه تا نزدیک ترین فرودگاه تنها حدود 30 دقیقه است. این نکته را نباید فراموش کرد که مدرسه ی MPW لندن در جنوب کنسینگتون(Kensington) قرار دارند.
اساس کاری مدرسه ی MPW در جنوب لندن:
در مدرسه ی MPW واقع شده در جنوب لندن هدف کارمندان این کالج بر این است تا دانش آموزانی را تربیت کنند که بتوانند عملکرد آموزشی و تحصیلی مناسبی را از خود برجا بگذارند. ماموریت اصلی اساتید و کارکنان این کالج نظارت بر فعالیت های تحصیلی و رفتاری دانش آموزان است تا بر این اساس به آن ها کمک کنند تا تصمیمات درستی در زمینه ی آینده ی تحصیلی و پیشرفت خود بگیرند.

کالج MPW واقع در شهر بیرمنگام انگلستان

کالج واقع در شهر بیرمنگام لندن یکی از برترین کالج های حال حاضر بریتانیا می باشد. سن دانش آموزان این کالج از 15 تا 19 سال است.حدود 200 دانش آموز در این کالج مشغول به تحصیل هستند و حدود 20 درصد از این دانش آموزان از کشورهای مختلف از سرتاسر جهان هستند.
برنامه های آموزشی ارایه شده توسط این کالج دوره های گسترده ی GCSE می باشد. فاصله ی این کالج تا نزدیک ترین فرودگاه حدود 25 دقیقه و تا شهر لندن حدود 2 ساعت با قطار شهری است. کلاس های منحصر به فرد و سیستم آموزشی نوین دو فاکتور متمایز کننده ی این کالج می باشد.
اساس کاری کالج MPW:
در کالج MPW هدف کارمندان این کالج بر این است تا دانش آموزانی را تربیت کنند که بتوانند عملکرد آموزشی و تحصیلی مناسبی را از خود برجا بگذارند. ماموریت اصلی اساتید و کارکنان این کالج نظارت بر فعالیت های تحصیلی و رفتاری دانش آموزان است تا بر این اساس به آن ها کمک کنند تا تصمیمات درستی در زمینه ی آینده ی تحصیلی و پیشرفت خود بگیرند.