کالج Collyer در هورشام

این کالج به نوبه ی خود یکی از کالج های بزرگ کشور انگلستان است که حدود 1900 نفر داش آموز دارد که از این تعداد حدود 70 نفر به عنوان دانش اموز بین المللی در این کالج تحصیل می کنند.

دوره های آموزشی در این کالج شامل دوره های BTEC و GCSE می شود. این کالج حدود 20 دقیقه تا نزدیک ترین فرودگاه و حدود یک ساعت نیز با لندن فاصله ی مسافتی دارد.
یک نکته ی مثبتی که کالج Collyer دارد، ارایه ی برنامه های آموزشی و رفاهی به دانش آموزان خود است؛ همین موضوع باعث رغبت خانواده ها به ثبت نام فرزندان خود در این کالج شده است.
اساس ساختاری کالج Collyer:
هدف اصلی این کالج بر این است تا بهترین امکانات لازم برای دانش آموزان را فراهم کرده و به آن ها کمک کند تا بتوانند بهترین دستاورد تحصیلی خود را رقم بزنند. کیفیت بالا و مشاوره ی مناسب به دانش آموزان برای انتخاب صحیح در زمینه ی مسایل تحصیلی و آموزشی خود یکی از اقداماتی است که اساتید و کارکنان این کالج توجه ویژه ای به آن دارند. کالج Coyller به عنوان یکی از برترین و جالب توجه ترین کالج های بین المللی توسط دپارتمان آموزش و مهارت شناخته شده است.